Technologijų komandų talentų pritraukimas ir valdymas

Simona Bareikė

Simona yra mokymų trenerė, karjeros ir verslo konsultantė, Careerhouse.lt įkūrėja, mentorė bei žmogiškųjų išteklių valdymo magistrė.

Didelės tarptautinės organizacijos, tokios kaip „Telia“, „Adform“ ir „Tesonet“ bei jų iššūkiai, kuriuos sprendė lektorė (L&D, HRBP, TA) leido sukaupti daugiau nei 10 metų patirtį bei žinių bagažą.

Būtent pastarosios veiklos leido išsigryninti dabartinės veiklos temas, kurioms paskutinius tris metus Simona skiria visą savo dėmesį kaip konsultantė ir mokymų trenerė ir padeda spręsti aktualiausius iššūkius susijusius su:

  • Darbuotojų KARJEROS PLANAVIMU ir jų išlaikymu organizacijose.
  • GRĮŽTAMUOJU RYŠIU KOMANDOJE arba kitaip – konstruktyvia ir atvira komunikacija, reikalinga komandos bendradarbiavimui.
  • DARBUOTOJŲ ATRANKOS IR ĮVEDIMO PROCESAIS, TALENTŲ PROGRAMOMIS.

Vykdydama savo individualią veiklą lektorė per individualias karjeros konsultacijas sprendžia klausimus, susijusius su naujos karjeros krypties išsigryninimu, karjeros keitimo planų kūrimu, pasiruošimu teisingam savęs pozicionavimui darbo rinkoje, profesionalaus darbinio portfolio susitvarkymu ir kitus su karjera susijusius klausimus.

Simona, konsultuodama ir vesdama mokymus vadovaujasii Tarptautinio koučingo konfederacijoje (International Coaching Federation) įgytomis žiniomis.