ES projektai

Automatizuotos individualizuotos perkvalifikavimo ir karjeros planavimo platformos sukūrimas

UAB „Education ON“ veikla – mokymo kursai. Tai yra perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo bei mokymosi paslaugas teikianti įmonė, padedanti pritaikyti turimus įgūdžius naujoms darbo vietoms pramonėje 5.0. Projekto metu planuojama sukurti dirbtiniu intelektu paremtą automatizuotą, individualizuotą perkvalfikavimo ir karjeros vystymo bei planavimo platformą, kurios pagrindinė funkcija – nustatyti kompetencijų ir pozicijų neatitikimus bei siūlyti perkvalifikavimo/kompetencijų vystymo galimybes, skirtas tiek institucijų, tiek individų naudai.

Kuriamos platformos tikslas – optimizuoti kompetencijų vystymo ir karjeros planavimo funkcijas įmonėse. Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose.

Finansuojama pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ apraše bei projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Bendra projekto vertė – 295.830,04 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirtas finansavimas – 161.434,32 Eur.

Pareiškėjo ir partnerių nuosavos lėšos – 134.395,72 Eur.

Projektas įgyvendinamas nuo 2023 m. rugsėjo 18 d. iki 2025 m. kovo 31 d.