Informacinių sistemų analitika

Mokykis informacinių sistemų analitikos programoje - išmok analizuoti, projektuoti ir prižiūrėti sistemų, atitikančių organizacijų poreikius, įgyvendinimą. Geriausi studentai gaus darbo pasiūlymą Registrų centre!

€4.135
 / 
Registruotis
Finansuoja UŽT. Kaip gauti?
Skirta: 
Pradedantiesiems
Trukmė: 
nedirbantiems 
480 val.
 / 
3 mėn.
,
dirbantiems 
288 val.
 / 
6 mėn.
Paskaitų įrašai: 
Dalis
1:1 mentorystė
Kita grupė: nuo 
2024-04-17 Kaune ir Vilniuje
Darbo dienomis
 nedirbantiems; 
 dirbantiems 
UŽT kodas: 
223002889
 / 

Apie kursą

Būdami informacinių sistemų analitikais, dirbsite su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant naudotojus, kūrėjus ir vadovus, kad suprastumėte jų poreikius ir padėtumėte sukurti juos poreikius sprendimus. Taip pat būsite atsakingi už duomenų rinkimą ir analizę, bei rekomendacijų, kaip patobulinti esamas sistemas, rengimą.

Kad sėkmingai dirbtumėte informacinių sistemų analitikais, turėsite gebėti kritiškai mąstyti ir efektyviai spręsti problemas, išmanyti informacines technologijas, verslo procesus ir sistemų analizės bei projektavimo metodikas. 

Džiaugiamės šią mokymo programą sukūrę kartu su Registrų Centru, kuriame geriausiai pasirodžiusiems ir atrankos kriterijus atitinkantiems studentams bus pasiūlyta darbo vieta: tolesnis profesinis augimas, mokymai, hibridinio darbo modelis ir galimybė prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje

Registrų centras yra pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas ir pažangios valstybės bei visuomenės partneris. RC tvarko 10 registrų ir per dešimtį valstybės informacinių sistemų, tokių kaip E-Sveikata, Antstolių informacinė sistema, E. pristatymas ir kt. Organizacija IT rinkoje išsiskiria unikaliais duomenimis ir strategine teikiamų paslaugų reikšme valstybei. RC šiuo metu dirba daugiau kaip 1600 darbuotojų, iš kurių 190 - IT specialistai. Registrų centre jau dirbantys informacinių sistemų analitikai daugiausia analizuoja naujas kuriamas sistemų funkcijas ir jų atitikimą organizacijos procesams, tiria paslaugų naudotojų poreikius, teikia pasiūlymus dėl reikalingų pokyčių ir procesų tobulinimo, nagrinėja kaupiamų duomenų kokybę, rengia techninę dokumentaciją, naudotojų vadovus, kuria ir įgyvendina informacinių sistemų plėtros planus, bendradarbiauja su produktų vadovais, IT padaliniu ir kitais interesantais.

Ko išmoksiu?

 1. Informacinių sistemų valdymo principai: infrastruktūra, sauga, plėtra, specifikacijos; reikalavimų identifikavimas, formalizavimas ir techninė dokumentacija; modeliavimas ir plėtros planai; technologiniai ir architektūriniai sprendimai.
 2. Dirbtinio intelekto (AI) panaudojimas duomenų analitikoje, plėtojimui reikiamų ir tinkamų duomenų užtikrinimas, AI projektų sėkmingumo vertinimas ir matavimas.
 3. Technologijų projektų valdymas, darbas komandoje, aplinka ir pokyčių valdymas, Agile / Scrum metodologija, projektų valdymo įrankiai (Atlassian Suite - Jira, Confluence).
 4. Informacinių sistemų saugumas, atitiktis standartams, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai.
 5. Debesų kompiuterija (cloud) - pranašumai ir iššūkiai, tipai (private, public, hybrid, multi), platformos: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP)
 6. UI / UX pagrindai - Suinteresuotieji asmenys, vartotojų poreikiai, personos, psichologiniai modeliai, vartotojų interviu, vartotojo kelionės žemėlapiai, sprendimai ir apribojimai. Informacijos architektūra, brėžiniai (wireframing) ir prototipavimas.
 7. Programinės įrangos architektūra ir kūrimo ciklas (SDLC), programavimo pagrindai ir versijų kontrolė (GIT).
 8. Programinės įrangos testavimas (QA) - reikalavimų atitikimas ir analizė, testavimo lygiai ir tipai, nefunkcinių reikalavimų testavimas, OWASP TOP 10.
 9. Veiklos procesų analizė ir automatizavimas, aprašymas, specifikavimas BPMN.
 10. Duomenų bazės: nereliacinės ir reliacinės duomenų bazės, terminai, SQL kalba.
 11. Pristatomoji analizės komunikacija - metrikų apibrėžimas ir skaičiavimų paaiškinimas, key takeaway žinutės formavimas, papildomo reikalingo konteksto įvedimas, vizualinių priemonių pasirinkimas.
 12. Pagrindinės operacijos ir išteklių valdymas organizacijose: inventorius, personalas, pardavimai, finansai, įsigijimai, klientai, gamyba / paslaugos, tiekimo grandinė.

Registracija

Ačiū! Registracija sėkminga, netrukus su Tavimi susisieksime!
Oops! Something went wrong while submitting the form.