Technologijų projektų valdymas

€2.475
 / 
Registruotis
Finansuoja UŽT. Kaip gauti?
Skirta: 
Pažengusiems
Trukmė: 
nedirbantiems 
240 val.
 / 
5 mėn.
,
dirbantiems 
 / 
Paskaitų įrašai: 
Taip
1:1 mentorystė
Kita grupė: nuo 
2024-04-16 Kaune ir Vilniuje
Vakarais ir šeštadieniais
 nedirbantiems; 
 dirbantiems 
UŽT kodas: 
223002830
 / 

Apie kursą

Kurk naujas idėjas ir produktus. Įgytos gerųjų praktikų žinios, bei specifikacijų, laiko ir biudžeto valdymo įgūdžiai prisidės prie projektų sėkmės.

Programinės įrangos projektų vadovai yra atsakingi už programinės įrangos projektų planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę nuo pradžios iki pabaigos. Jie bendradarbiauja su komandos nariais (programuotojais, dizaineriais, rinkodaros specialistais) klientais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis, siekdami užtikrinti projekto tikslų pasiekimą, laikytis nustatytų biudžetų ir terminų, bei užtikrinti aukštą kokybę. Projektų vadovas taip pat sprendžia problemas, kylančias projekto metu ir yra atsakingas už efektyvų komunikavimą tarp visų dalyvaujančių šalių.

Norint efektyviai valdyti techninę komandą, projekto vadovams reikia suprasti techninių specialistų veiklos pagrindus, todėl kursų gilinamasi ir į technines temas, tokias kaip programinės įrangos kūrimas, jos architektūra, programavimas, kibernetinis saugumas, duomenų mokslas ir dirbtinis intelektas.

Kursas bus naudingas jei planuoji / nori vadovauti programinės įrangos projektui, o ypač naudingas tiems, kurie turi bendrosios projektų vadybos patirties, bet iki šiol nebuvo valdę programinės įrangos projekto.

Ko išmoksiu?

  1. Įvadas į projektų valdymą. Projektų valdymo samprata ir pagrindiniai terminai, gyvavimo ciklas, ekosistema organizacijos kontekste, rolės ir atsakomybės, kritiniai sėkmės faktoriai.
  2. Projektų valdymo kompetencijos. Suinteresuotų šalių lūkesčiai, tikslas, uždaviniai ir rezultatai, resursai, kokybės užtikrinimas, rizikų valdymas, komunikacija, KPI. Socialiniai gebėjimai - elgesio tipai, vadovavimo stiliai, motyvavimas ir konfliktų valdymas.
  3. Projektų valdymo metodologijos ir įrankiai. Waterfall, Agile (Scrum ir Kanban), Programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklas (SDLC). Lean filosofija. Projektų valdymo įrankiai: Trello, ClickUp, Jira, Asana.
  4. Technologijos. Žinios reikalingos suprasti kaip kuriama programinė įranga – rūšys, architektūra, programavimas, duomenų bazės, vartotojo sąsaja ir gerosios praktikos, saugumas, duomenų mokslas ir dirbtinis intelektas, serveriai, versijų kontrolė.
  5. Projekto rezultatų komercializavimas. Verslo planas, unikalus pardavimo pasiūlymas, pristatymas (pitch), pardavimo technikos ir derybų praktika.

Registracija

Ačiū! Registracija sėkminga, netrukus su Tavimi susisieksime!
Oops! Something went wrong while submitting the form.