Technologijų projektų valdymas

edON programas studentai vertinta
4.8
iš 5
linkedin icon
(170+ studentų)

Kurk naujas idėjas ir produktus. Įgytos gerųjų praktikų žinios, bei specifikacijų, laiko ir biudžeto valdymo įgūdžiai prisidės prie projektų sėkmės.

Programinės įrangos projektų vadovai yra atsakingi už programinės įrangos projektų planavimą, organizavimą, koordinavimą ir kontrolę nuo pradžios iki pabaigos. Jie bendradarbiauja su komandos nariais (programuotojais, dizaineriais, rinkodaros specialistais) klientais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis, siekdami užtikrinti projekto tikslų pasiekimą, laikytis nustatytų biudžetų ir terminų, bei užtikrinti aukštą kokybę. Projektų vadovas taip pat sprendžia problemas, kylančias projekto metu ir yra atsakingas už efektyvų komunikavimą tarp visų dalyvaujančių šalių.

Norint efektyviai valdyti techninę komandą, projekto vadovams reikia suprasti techninių specialistų veiklos pagrindus, todėl kursų gilinamasi ir į technines temas, tokias kaip programinės įrangos kūrimas, jos architektūra, programavimas, kibernetinis saugumas, duomenų mokslas ir dirbtinis intelektas.

Kursas bus naudingas jei planuoji / nori vadovauti programinės įrangos projektui, o ypač naudingas tiems, kurie turi bendrosios projektų vadybos patirties, bet iki šiol nebuvo valdę programinės įrangos projekto.

Technologijų projektų valdymas
0
2475
Finansuojama UŽT
Finansuojama Kilo Health
Registruotis
Finansuoja UŽT. Kaip gauti?
Skirta: 
Pažengusiems
Trukmė: 
240 val.
 / 
5 mėn.
 / 
Intensyvumas:  
Offline: 
Paskaitų įrašai: 
Taip
1:1 mentorystė
Kita grupė: 
nuo 
2024-09-12
Kaune ir Vilniuje
Vakarais ir šeštadieniais
UŽT kodas: 
223002830
Programos dėstytojai:
KURSAS SKIRTAS

No items found.
Registruotis
MODULIAI

Kurso metu išmoksi

Modulis
#
1
(
12
 valandų)

Projektų valdymo apžvalga

Pristatomas triple constraint projektų valdymo požiūris, įvedama į tech. projektų valdymo terminologiją, naudojamas metodikas, galimus įgyti sertifikatus. Apžvelgiama kurso struktūra, Miro įrankio funkcionalumas.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
2
(
24
 valandų)

Tech. projekto veiklos valdymas, monitoringas ir suinteresuotosios šalys

Analizuojama projekto pradžia: pokalbis su klientu, reikalinga informacijos, projekto apimtis ir tikslo suvienodinimas, užduočių susiformavimas, rezultatų ir rodiklių siekimas. Vykdoma resursų valdymo apžvalga. Apžvelgiamos projekto taisyklės, normos bei komunikacijos aspektai. Susipažįstama su rizikų valdymu.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
3
(
23
 valandų)

Tech. projekto komandos valdymas

Analizuojama projekto misija, vizija, tikslai,  komandos narių elgesio tipai, tinkami komandai – vadovavimo stiliai. Apžvelgiami grupės vystymosi etapų pagal Tuckman., 5 komandos disfunkcijų bei RACI modeliai, komandų vieta organizacijoje. 

Susipažįstama su konfliktų valdymo metodikomis, grįžtamojo ryšio teikimo praktikomis, asmeninio produktyvumo svarba.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
4
(
24
 valandų)

Tech. projekto aplinka ir pokyčių valdymas

Apžvelgiama organizacijos struktūra ir projekto svarba organizacijai, aptariama projekto vadovo rolė, susipažįstama su SATIR ir ATKAR modeliais, bei kokios rizikos gali kilti projekto gyvavimo cikle. Dirbama su nuokrypio valdymu per skirtingus projekto etapus.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
5
(
16
 valandų)

Tech. projektų valdymo metodologijos (Waterfall ir SAF’e-LEAN principai)

Apžvelgiama Waterfall metodologijos etapų metodika.

Susipažįstama su slace-lean metodologijos principais, A3/Kaizen problemų sprendimo modeliu.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
6
(
21
 valandų)

Tech. projektų valdymo metodologijos (Agile (Scrum, Kanban))

Vykdomas Waterfall ir Agile metodologijų palyginimas. Susipažįstama su Agile metodologijos istorija (manifestu ir principais). Apžvelgiami Scrum ir Kanban pavyzdžiai, jų palyginimas. 

Atliekamas story rašymas, backlog’o valdymo principai.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
7
(
8
 valandų)

Tech. projektų valdymo įrankiai (Trello, ClickUp, Jira, Azure DevOps)

Vykdomi sistemų / platformų nustatymai, susipažįstama su praktiniais pavyzdžiais.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
8
(
9
 valandų)

Tech. projekto rezultatų komercializavimas

Formuojamas UPS (unikalus pardavimo pasiūlymas). Apžvelgiama verslo modelio kanva. Vykdomas idėjų pristatymas Story telling principu.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
9
(
3
 valandų)

Projektų valdymo apžvalga (tech. įgūdžių svarba)

Apžvelgiama technologinių įgūdžių ir žinių svarba, globalių projektų valdymo kontekste ir projektų vadovo kasdieninėse funkcijose.

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
10
(
8
 valandų)

IT projekto valdymo atvejis

Dirbama su simuliaciniu technologijų projekto valdymo šablonu (praktinė sesija).

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
11
(
16
 valandų)

Web programavimo pagrindai (HTML/CSS)

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
12
(
16
 valandų)

Web programavimas pažengusiems (JS)

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
13
(
8
 valandų)

UI ir UX pagrindai

Modulio dėstytojai:
No items found.
Modulis
#
14
(
16
 valandų)

Programavimo pagrindai (Python)

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
15
(
4
 valandų)

PĮ architektūra ir kūrimo ciklas

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
16
(
3
 valandų)

Vartotojų/komandų narių elgsena

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
17
(
4
 valandų)

GIT

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
18
(
6
 valandų)

AI naudojimo praktikos

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
19
(
15
 valandų)

Elgesio prichologija

Modulio dėstytojai:
Modulis
#
20
(
4
 valandų)

Neuro skirtingumai

Susipažįstama su neuro skirtingumais (autizmo formomis, disleksija, ADHD).

Modulio dėstytojai:
No items found.
Modulis
#
21
(
15
 valandų)

Integruota elgesio psichologija

Susipažįstama su elgesio psichologija bei elgesio modeliais, konfliktų valdymu bei jų prevencija / sprendimais. Aptariami komunikaciniai barjerai, verbalinė ir neverbalinė komunikacija, kūrybiškumo komandoje ugdymo principai.. Vykdoma uždarų klausimų praktinė sesija. 

Apžvelgiamos emocijos ir emocinis intelektas.

Modulio dėstytojai:
PRIVALUMAI

Esminės technologijų žinios ir įgūdžiai

Karjeros konsultacijos, Linkedin mokymai ir kt..

Pagalba įsidarbinti

Karjeros konsultacijos, Linkedin mokymai ir kt..
Mokymosi metu Tave konsultuos sėkmingai besiplečiančių IT verslų atstovai ir įkūrėjai

Srities mentorius

Mokymosi metu Tave konsultuos sėkmingai besiplečiančių IT verslų atstovai ir įkūrėjai
Suteikiame galimybę 1 metų taikotarpyje kartoti kursą NEMOKAMAI

Galimybę kartoti kursą

Suteikiame galimybę 1 metų taikotarpyje kartoti kursą NEMOKAMAI
Registruotis
PROJEKTAI

Tavęs laukia

Jau kursų metu skaitmeninės transformacijos įgytas žinias galėsite taikyti praktikoje ir grįžti į paskaitas aptarimams.
No items found.
Registruotis

Po šių kursų:

ĮMONĖS

Kur dirbsiu?

Pabaigęs šias studijas turėsi galimybę išsidarbinti vienoje iš šių gerai žinomų įmonių:
FINANSAVIMAS

Finansavimo galimybės

Kursai gali būti finansuojami Užimtumo tarnybos arba galite susimokėti patys.
Kreipkitės į artimiausią UŽT klientų aptarnavimo skyrių, užimtumo tarnyba jus pakonsultuos ir įvertinę Jūsų situaciją, pasiūlys finansavimo galimybes mokytis programoje.
Jei mokate patys – galite susimokėti iš karto iki kursų pradžios arba mokėti dalimis kursų eigoje.

Registracija

Ačiū! Registracija sėkminga, netrukus su Tavimi susisieksime!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
STRAIPSNIAI

Susijusios įžvalgos