Verslo procesų analitika ir automatizacija

Procesų analitikai, gebantys automatizuoti įmonės procesus yra pagrindiniai asmenys užtikrinantys veiklos efektyvumą ir produktyvumą.

€2.160
Registruotis
Finansuoja UŽT. Kaip gauti?
Skirta: 
Pradedantiesiems
Trukmė: 
160 val.
 / 
2 mėn.
Paskaitų įrašai: 
Taip
1:1 mentorystė
Kaune: nuo 
2023-10-24
Vakarais ir šeštadieniais
UŽT kodas: 
223002801

Procesų analitikai, gebantys automatizuoti įmonės procesus yra pagrindiniai asmenys užtikrinantys įmonės veiklos efektyvumą ir produktyvumą. 

Jie vykdo esamų verslo procesų analizę, modeliuoja procesų pokytį, dirba su skirtingomis komandomis, siekdami rasti procesų optimizavimo ir tobulinimo sprendimus. Tai komandos nariai, kurie geba rasti spragas proceso cikle ir panaikinti „juodąsias skyles“. Procesų analizė leidžia suprasti įvairias disciplinas ir skirtingų departamentų požiūrių kampus. 

Automatizavimo neprogramuojant (no-code ir low-code) įrankių atsiradimas radikaliai pakeitė verslo procesų skaitmenizavimo strategiją – sprendimai kuriems sukurti anksčiau tekdavo samdyti programuotojų komandas, dabar naudojant no-code įrankius gali būti sukuriami procesų analitikų ir kitų organizacijos narių.

No-code platformos pasitelkia drag & drop sąsajas bei veiksmų šablonų ruošinius, leidžiančius vartotojams greitai kurti ir modifikuoti programas. Tai reiškia, kad įmonės gali greičiau reaguoti į kintančius verslo poreikius, sukurdamos ir diegdamos sprendimus per dienas ar savaites, o ne mėnesius ar metus.

Dedikavus automatizavimo sprendimų kūrimą žmonėms, jau puikiai išmanantiems įmonės procesus, pavyksta reikšmingai sumažinti išlaidas programuotojų samdymui ir analizės trukmę. Taip pat minimizuojama klaidų tikimybė bei pagerinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų departamentų, kai jų nariai patys prisideda prie automatizacijos kūrimo ir tobulinimo.

Didžiausią naudą baigę kursą gauna asmenys, jau susipažinę su įmonės veiklos principais bei norintys įgyti įgūdžių, kaip pasitelkiant BPMN standartą aprašyti procesus ir naudojant no-code platformas sukurti automatizacijos sprendimus.

  1. Įvadas į programinės įrangos kūrimo ciklą, informacinių sistemų kūrimo metodus ir architektūrą bei komponentus, programavimo logikos pagrindus ir Agile projektų valdymą. 
  2. Procesų valdymo ir automatizavimo kompetencijos. Procesų valdymo samprata, jų pasirinkimas automatizavimui ir tinkamiausio automatizavimo įrankio radimas. 
  3. Procesų medžio / modelio kūrimas. Schematinis procesų braižymas, pasitelkiant BPMN programą, susipažinimas su pagrindiniais BPMN elementais ir braižymo logika. Subprocesų kūrimas, veiklos ciklai ir daugiapakopiai veiksmai. 
  4. No-code platformos ir jų įveiklinimas procesų automatizavime. Susipažinimas su skirtingomis no-code platformomis: StackFlows, Creatio, AirSlate, Zapier, Make ir UIPATH. Vykdomojo proceso modeliavimas per pasirinktą platformą, bei įgyvendinto automatizacijos sprendimo vertinimas.

Registracija

Ačiū! Registracija sėkminga, netrukus su Tavimi susisieksime!
Oops! Something went wrong while submitting the form.